Realizace

  • Knižní ilustrace
  • Frontispice
  • Scéna pro taneční vystoupení

Prezentace autorské tvorby pro potěchu i k prodeji